Presentació SI Vell-lloc

Avui s’ha acabat el nostre projecte de creació d’un institut. Així doncs, us deixem amb el resum que hem presentat a l’aula en forma de presentació.

Presentació Secció d’Institut Vell-lloc

Anuncis

Proposta implementació TIC a l’Educació Física

Proposta Sessió TIC

HORARIS de la Secció d’Institut Vell-Lloc

A continuació trobem els horaris dels alumnes de les dues línies de cada curs (1er i 2on d’ESO) que tenim a la nostra Secció. A més trobem els horaris dels 6 professors que formen part del nostre Equip Docent. Horaris Secció d’Institut Vell-Lloc

El professor del segle XXI

CIBERPROFESSOR 3.0

La ruptura epistemològica de final de segle XX i la influència que aquesta exerceix en l’evolució intel·lectual tenen una clara repercussió en els processos de formació i professionalització dels docents. Aquest fet fa que ens plantegem d’una manera diferent tant les funcions com les tasques que aquest professional es veu obligat a desenvolupar en els espais educatius del segle XXI.

Imatge

Evidenciem, cada vegada amb més claredat, que la informació i el coneixement ja no són dos elements inherents a la pròpia figura i professió dels docents sinó externes a ells. Una sèrie d’eines, mitjans i recursos, bàsicament tecnològics, estan assumint amb rapidesa la tasca d’informadors i de dipositaris del saber i del coneixement. Els educadors hauran doncs, de convertir-se en transformadors de l’educació mitjançant la utilització d’aquestes eines tecnològiques.

El nou paper del professor en relació amb l’ús de la Tecnologia de la Informació i la Comunicació pot entendre’s donant un cop d’ull al següent quadre, en el qual s’especifiquen les característiques i tasques del professor des de dos models educatius contraposats.

Imatge

El perfil del docent s’ha de configurar com un professional atent a totes les possibilitats de comunicació que el mitjà li ofereix, per fer més adequat  i atractiu el procés d’aprenentatge dels alumnes; un professional que revisi críticament la seva pròpia pràctica des de la reflexió de les seves intervencions com a docent, i que pugui ajudar als seus  alumnes a «aprendre a aprendre» en una societat canviant i en constant evolució.

Les principals funcions que els professors del segle XXI han de realitzar es resumeixen en:

 • Dissenyar estratègies d’ensenyament i aprenentatge
 • Buscar i preparar recursos i materials didàctics
 • Proporcionar informació i gestionar el desenvolupament de les classes mantenint l’ordre
 • Motivar a l’alumnat
 • Fer participar als estudiants
 • Facilitar la comprensió dels continguts bàsics.
 • Ser exemple d’actuació i portador de valors.
 • Assessorar en l’ús de recursos.
 • Orientar la realització d’activitats.
 • Tutoria (presencial i telemàtica).
 • Realitzar treballs amb els alumnes
 • Fomentar actituds necessàries en la «societat de la informació» (actitud positiva i crítica cap  les tecnologies de la informació i de la comunicació; valoració positiva del pensament divergent, creatiu i crític, així com del treball autònom, ordenat i responsable; treball cooperatiu.
 • Formació contínua

Per a finalitzar aquest post, us deixem una frase per a reflexionar:

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.”

Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense.

Reglament de Règim Intern (RRI) de la Secció d’Institut Vell-Lloc

Aquesta és una altra activitat dins de l’assignatura de Pràctica Docent i Organització en els Centres d’Educació Secundària, on hem hagut de crear el RRI del centre que ens vàrem inventat (relacionat amb el PEC).

DISSENYEM EL NOSTRE PROPI RRI

Les competències del s. XXI

El desenvolupament social i econòmic exigeix que els sistemes educatius ofereixin noves competències, que permetin als alumnes beneficiar-se de les noves formes emergents de socialització i contribueixin activament al desenvolupament econòmic sota un sistema on la seva principal element és el coneixement.

Aquestes competències prenen el nom de competències del s. XXI amb la finalitat d’indicar que estan més relacionades amb les necessitats dels models emergents de desenvolupament econòmic i social.

En el diari Ara, en la seva versió digital, podem torbar un article del dia 5 de maig del 2013 titulat “L’escola ha de desenvolupar les competències del s. XXI”, que ens anomena quines són les principals competències del s. XXI que han d’assolir els alumnes.

 • Pensament crític

En l’allau d’informació que arriba als alumnes, sobretot d’Internet, una habilitat fonamental és saber jutjar les fonts d’informació i el significat profund dels missatges. És clau per prendre decisions raonades i solucionar problemes, unes aptituds fonamentals. I és un valor que no donaran les màquines.

 • Intel·ligència social

En un mercat laboral globalitzat, caldrà cada cop més col·laborar amb grups grans. Les capacitats socials, empàtiques i comunicatives seran molt importants. També la capacitat d’adaptar-se a nous ambients i moure’s en diferents cultures, un punt en què és primordial l’aprenentatge d’idiomes.

 • Innovació i creativitat

La capacitat de trobar solucions diferents a cada problema i respostes que van més enllà de la norma serà un altre valor afegit cada cop més necessari. És l’anomenat “pensament divergent”, com a base de la creativitat i la innovació, que farà que els alumnes siguin competitius en la nova economia.

 • Tractament de dades

Les noves tecnologies posen al nostre abast una muntanya de dades que en molts processos seran claus per a la presa de decisions. L’anàlisi d’aquestes dades i els raonaments quantitatius, generalment a través d’ordinadors i altres aparells, esdevé una habilitat molt necessària al s. XXI.

 • Fluïdesa multimèdia

Els alumnes ja no han de dominar només el llenguatge escrit i l’oral. N’hi ha molts altres que hauran d’utilitzar en el seu dia a dia. El vídeo, les presentacions amb informació visual o les eines interactives són plataformes que hauran d’aprendre a dominar igual que el llapis.

Per acabar, des del web de l’xtec, trobem un apartat que ens parla de les competències bàsiques. Aquí podem observar un esquema que analitza el tractament de la competència digital com a competència bàsica en el context actual.

VoiceThread: eina per comentar documents

VoiceThread es una eina en línia que ens permet crear àlbums multimedia en els quals podem insertar documents de tot tipus (PDF, Word, Excel y Powerpoint), imatges, audio i vídeo amb el valor afegit de poder deixar comentaris de veu, mitjantçant un micròfon; de vídeo, a través de la Webcams; o de text a través del teclat puguen a més a més dibuixar amb un llapis sobre les diapositives i sobre els vídeos en pausa. Aquests documents també es poden compartir per tal de que els demés puguin deixar els seus comentaris.

Aquí teniu l’enllaç:

http://voicethread.com/

És per això, que creiem que aquesta eina pot ser molt útil per a les nostres sessions d’Educació Física:

 • Podem utilitzar-la per realitzar qualsevol tipus d’avaluació, coavaluació entre els alumnes, autoavaluació, correcions per part del professor, etc.
 • Per donar feedbacks de forma escrita o de veu en el mateix document.
 • Per editar vídeos de diferents classe com d’expressió corporal, per analitzar la tècnica de la carrera d’atletisme, del salt d’alçada, etc.
 • I moltes més coses, sigueu creatius

Aquí teniu un vídeo tutorial del funcinanment del VoiceThread:

Pensa, Actua i Uneix

El blog tracta sobre temes de l'Educació a les escoles

Educació per l'Oci

Educació física i TIC

escoladesport

blog informatiu sobre l'actualitat educativa i esportiva

efutur

Educació física i TIC

Hàbits Alimentaris i Salut

La salut no ho és tot. Però tot és res sense salut (Schopenhauer, S.XIX)

Interculturalitat

Treballem plegats a través de l'Educació Física

Educació al segle XXI

Aplicació de les TIC a l'aula

Desconsumeix-te!

Educació física i TIC